stilstaan bij verlies met lotgenoten in Woerden

Je leven is overhoop gegooid en zal het nooit meer hetzelfde zijn na een ingrijpende verlieservaring.

Rouw heeft invloed op jezelf maar het heeft ook impact op de mensen om je heen. Je ziet dat ieder op mijn eigen manier omgaat met het verlies en dat kan ingewikkeld zijn. Ieder rouwt op zijn eigen unieke manier en er is geen goed of fout.

“Rouw en verliestherapie is helpend bij deze moeilijke momenten in het leven. Problemen werken vaak isolerend en dit isolement versterkt de rouwgevoelens”.

Ik hoor vaak dat het moeilijk is om hulp te vragen. Hulp aanvaarden in tijden van rouw, van de mensen om je heen is soms al moeilijk, laat staan hulp van een professional. Maar waarom zou blijven rond lopen met klacht? Je hoeft het niet alleen te doen.

Het kan helpen om met anderen te praten over hoe jij de rouw ervaart en hoe jij omgaat met het verlies. Dat kan bij praktijk Stilstaan bij verlies individueel maar ook door middel van lotgenotencontact.

In de groep zal je je gesteund voelen want zij weten als geen ander hoe het is om te moeten leven met het verlies. Ook kan het delen van je verhaal een ander helpen maar je helpt hiermee ook jezelf. Lotgenoten zijn geïnteresseerd in de ervaringen van lotgenoten en hebben behoefte om mensen te ontmoeten die hetzelfde is overkomen. Het geeft je de mogelijkheid om problematieken in een ruimer kader te plaatsen. Deze ervaringen zijn heilzaam; men ondervindt (h)erkenning.

De lotgenotengroepen hebben een belangrijke functie:
– wederzijdse ondersteuning door de ervaringen die worden gedeeld,
– Herkenning van gevoelens en reacties
– Herkenning geeft erkenning
– Vanuit bewustwording en saamhorigheid gaan we op zoek naar wegen om met het verlies te leven.
– Kennisdelen geeft inzicht waardoor meer grip op een situatie kan ontstaan
– Isolement voorkomen

Kortom een groep geeft inzicht, bevestiging, steun en waardering. 

Met mijn kennis zal ik de groep ondersteunen en zorgen voor een veilig klimaat waarin een ieder zich vrij voelt om zijn verhaal te doen.

In januari 2022 starten we i.v.m. Corona met een kleine groep. Ben je tussen de 18-29 jaar en ben je meer dan 6 maanden geleden een van je ouders verloren? Stuur een mail zodat we samen kunnen kijken of een groep passend is voor jou.