Therapie

Rouw en verlies zit in heel veel aspecten van het leven en is er in meerdere vormen.
Doordat we emotionele verbindingen aangaan worden we ook geconfronteerd met veranderingen, verlies en overlijden. We moeten soms noodgedwongen afscheid nemen van iets of iemand. Afscheid van het gedeelde verleden.

Waarom zou je stilstaan bij je verlies?
Er kan aanleiding zijn dat je je zorgen maakt over hoe je met je verlies omgaat. Verliezen hebben impact, ze doen pijn. Loslaten wat je dierbaar is gaat gepaard met allerlei emoties. Je slaapt slecht, voelt je angstig en gespannen. Alles lijkt anders dan voorheen. Het kan een moeilijke weg zijn waarbij wisselende gevoelens met je aan de haal gaan die je het liefst wilt vermijden. Het laat sporen na in alle facetten van ons leven. 

Rouwen is balanceren tussen leven en doorleven. Soms lukt het niet om weer deel te nemen aan het leven op de manier die je graag zou willen. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je een deel van jezelf verloren bent. Je voelt je onverschillig, kil of ervaart een bepaalde dofheid. Deze en andere signalen kunnen aanleiding zijn om hulp te zoeken.

Iedereen gaat op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd met het verlies om. Dat betekent ook dat de doelen voor rouwtherapie voor iedereen anders kunnen zijn. De reden waarom je vast loopt en er geen beweging zit in het rouwproces is zeer persoonlijk.

“Wat geen aandacht krijgt, blijft schreeuwen om erkenning”

Rouwtherapie heeft als doel om de natuurlijke balans te herstellen

Door de gesprekken gaan we nieuwe herstelprocessen weer op gang brengen.  Door stil te staan bij het verlies maken we in de therapie ruimte om na te denken, uit te leggen, aan te scherpen, te verdiepen, te verbinden, te bevragen, uit te dagen en te onderzoeken voor het herstel.

Ik maak gebruik van diverse gespreksmethodieken maar zet ook creatieve middelen, beeldend materiaal en schrijfopdrachten in als dat passend is. De ene persoon wil graag praten terwijl de ander geen woorden kan vinden die precies weergeven wat er allemaal in hem of haar omgaat. Samen komen we tot een aanpak die bij je past.

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Ik maak ook gebruik van ACT. Het is een nieuwe, bewezen, effectieve (evidence based therapy) vorm van gedragstherapie. De basisfilosofie van ACT waar men spreekt van het accepteren van de onvermijdelijke pijn die hoort bij het leven spreekt mij zeer aan. Deze behandelmethode, gedragstherapie, gaat ervan uit dat vervelende gevoelens, gedachten en gebeurtenissen een onderdeel zijn van het leven en dat we dat niet kunnen veranderen. Maar wat we wel kunnen veranderen is hoe we hiermee omgaan.

Op basis van mijn kennis en ervaring zetten we een proces in gang waarbij je je opnieuw kunt verhoud tot het geleden verlies, waardoor het leven weer kan gaan stromen en er ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden.